Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE informa que és titular del lloc web www.camtgn.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE SL, amb NIF B-55637680 i domicili social a PLAÇA CASTELLERS 1, TARRAGONA 43002, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 2835, foli 90, full T-47300 i inscripció 1a L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: [email protected]

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

Segons el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s’ha d’informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE informa que en accedir a aquest domini web www.camtgn.com, no s’instal·laran cookies en els seus equips. En el cas que CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE decideixi utilitzar aquests dispositius, procedirà a informar els seus usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CAMBRIDGE ENGLISH CENTRE té el seu domicili a TARRAGONA.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin