Fotos i videos de classe 2011-2012Fotos y vídeos de clase 2011-2012Class videos and photos 2011-2012

Al febrer, els grups Kids’ Club, Kids 1 i Starters van llegir la història de “The Gruffalo”. Aquí teniu l’actuació del grup Starters sobre aquest conte.

La classe de Kids 4 dels dimarts, aquest trimestre, han estat estudiant vocabulari dels menjars. I aquí teniu els seus diàlegs.

En febrero, los grupos Kids’ Club, Kids 1 y Starters leyeron la historia de  “The Gruffalo”. Aquí tenéis la actuación del grupo Starters sobre este cuento.

La clase de Kids 4 de los martes, este trimestre, han estado estudiando el vocabulario de las comidas. Y aquí tenéis sus diálogos.

In February, Kids’ Club, Kids 1 and Starters read the story of “The Gruffalo”.  Here are the Starters performing a line from the story.

The Kids 4 Tuesday class have been studying food vocabulary this term.  Here are their restaurant dialogues.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin